>> Máy phân tích 19 số - Máy Phân Tích Huyết Học
Last Update: 21/04/2009.
None_Image
Máy phân tích 19 số
Model:

TC-Hemaxa 1000

Manufacturer:

TECO DIAGNOSTICS – USA

Thiết kế với hệ thống mở, sử dụng được tất cả các hãng hóa chất trên thị trường

- Ngôn ngữ điều khiển: Tiếng Việt, Anh hoặc các ngoại ngữ khác.

- Thông số đo: Phân tích 19 thông số với 3 thành phần bạch cầu :

- Phương pháp đo:

+ Số lượng và kích thước tế bào : phương pháp kháng trở điện.

+ Hemoglobin: phương pháp đo quang ở bước sóng 550nm.

- Lượng mẫu đo :

+ Mẫu pha lõang : 20ml.

+ Máu tươi : Chỉ cần 13ml máu toàn phần. Thích hợp cho cả trẻ em.

- Vận hành: Hoàn toàn tự động, chỉ cần đặt mẫu máu toàn phần vào máy, nhấn nút và đợi kết quả.

- Năng suất: 60 mẫu thử / giờ (Open tube).

- Màn hình: màu LCD lớn, độ phân giải 800 x 600

- Bảo trì: Chu trình khởi động và rửa tự động có thể lập trình được.

- Định chuẩn: Tự động.

- Hệ thống quản lý chất lượng (QC):

+ 3 mức nồng độ : Normal, Low, High.

+ Tự động lưu kết quả QC, tính thống kê tự động, vẽ biểu đồ QC.

- Họ tên, tuổi, giới tính, chẩn đoán và số nhận diện bệnh nhân.

- Số thứ tự thử nghiệm, tên bác sĩ, tên kỹ thuật viên, tự động lưu ngày

giờ làm thử nghiệm.

- Cho phép nhập sẵn một danh sách bệnh nhân sẽ làm.

 
>>Other Products
None_Image
Máy phân tích huyết học tự động
Code:
>>Details
None_Image
Máy định danh nhóm máu tự động
Code: NEO
>>Details
None_Image
Máy xét nghiệm Elisa tự động
Code: Immunomat
>>Details
None_Image
Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số
Code: Micros ES60
>>Details
None_Image
Máy xét nghiệm huyết học bán tự động 26 thông số
Code: Pentra ES60
>>Details
None_Image
Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số
Code: Pentra XL80
>>Details
None_Image
Máy xét nghiệm huyết học 35 thông số (hồng cầu lưới)
Code: Pentra XLR
>>Details
None_Image
Máy xét nghiệm huyết học tự động 35 thông số
Code: Pentra DF Nexus
>>Details
None_Image
Máy xét nghiệm huyết học tự đông50 thông số
Code: Pentra DX Nexus
>>Details
None_Image
Máy xét nghiệm huyết học 32 thông số
Code: Pentra DF 120
>>Details
None_Image
Máy huyết học 18 thông số CBC/3DIFF + CRP
Code: Micros CRP 200
>>Details