>> Máy quang phổ tử ngoại, khả kiến (loại 2 chùm tia) - Máy Quang phổ
Last Update: 23/12/2009.
None_Image
Máy quang phổ tử ngoại, khả kiến (loại 2 chùm tia)
Model:

UVD-3500

Manufacturer:

Labomed - Mỹ

1) Hệ thống quang học: Double Beam
- Dải đo: 190 nm – 900 nm
- Độ rộng khe đo: 0.1, 0.2, 0.5nm, 1.0nm, 2.0nm, and 5.0 nm.
- Ánh sáng lạc: > 0.01%T
- Độ chính xác: ±0.3 nm(automatic correction)
- Độ lặp lại: 0.1 nm
2) Hệ thống trắc quang: The double-beam ratio recording system.
- Hệ thống quang: Czerny-Turner
- Phương pháp đo: Transmittance, absorbance, reflectance, energy, concentration.
- Dải đo quang: -4.0 ~ 4.0 Abs
- Độ chính xác: 0.3%T 0.300%T
- Độ lặp lại: 0.001Abs(0~0.5 Abs) 0.001Abs(0.5~1.0 Abs) 0.15%T (0~100%T),
- Độ nhiễu: ±0.001Abs
- Độ phân giải: 0.1nm (UVD-3500)
- Độ ổn định: 0.0004Abs/h (@ 500nm, after preheating)
- Dải hấp phụ: -9.999 to 9.999 ABS
- Khe đo bước sóng liên tục: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 and 5.0 nm.
-Tốc độ quét: 1000 nm/min
- Card giao diện: PC Compatible
- Đầu dò: Hi sensivity R928 multiplier detector.
- Hiển thị: Khônggiwois hạn
- Độ nhiễu bước sóng: <±0.0003 Abs (500nm, 0Abs, 2nm Bandwith)
- Slew rate of wavelenght: 2400nm/min
3) Đo DNA/RNA   
- In kết quả.  
4) Mainframe: Compact and standalone spectrophotometer mainframe
- Nguồn sáng: Socket Deuterium Lamp and Socket Tungsten Halogen Lamp.
- Buồng đo mẫu: With accesories like two-cell sample holder and optional integrating sphere.
- Kích thước: 587mm. x 562mm. x 260mm.
- Khối lượng: 34 Kg.

 
>>Other Products
None_Image
Máy quang phổ(loại 1 chùm tia)
Code: UV-VIS 2502
>>Details
None_Image
Máy quang phổ
Code: Spectro SC
>>Details
None_Image
Máy quang phổ tử ngoại, khả kiến (loại 2 chùm tia)
Code: UVD-3200
>>Details
None_Image
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến
Code: Spectro-UV18
>>Details
None_Image
Máy quang phổ
Code: Spectro-V12
>>Details
None_Image
Máy quang phổ định lượng Axit Nucleic, Protein
Code: NP80
>>Details
None_Image
Máy quang phổđịnh lượng Axit Nucleic, Protein
Code: N60
>>Details
None_Image
Máy quang phổ định lượng Axit Nucleic, Protein
Code: N50
>>Details
None_Image
Máy quang phổ UV-VIS
Code: C40
>>Details
None_Image
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis
Code: V-760
>>Details